Μείωση των ανειδίκευτων εργαζομένων έως το 2020

Σημαντική αύξηση των εργαζομένων με μέσο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ και δραματική μείωση των ανειδίκευτων και εργαζομένων με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης προβλέπει έως το 2020 πανευρωπαϊκή έκθεση
Keywords
Τυχαία Θέματα