Φορολόγια στους 15.000 καταθέτες του εξωτερικού

Ειδοποιητήρια με τα οποία θα κληθούν να καταβάλλουν συνολικά π ρόσθετους φόρους 2,25 δισ. ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ θα αποσταλούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε 15.000 φυσικά πρόσωπα με καταθέσεις στο εξωτερικό. Το ΣΔΟΕ θα συνεχίσει τ ους ελέγχους και τις διασταυρώσεις ανάμεσα στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που έχουν κατατεθεί από το 2002 και μετά, με τα αντίστοιχα που
Keywords
Τυχαία Θέματα