Ανακοινώθηκαν οι βραχείες λίστες για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου

16:43 11/9/2019 - Πηγή: Lifo
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι βραχείες λίστες για Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας και τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου
Τυχαία Θέματα