Σκοτία:"Τα γλυπτά στην Ελλάδα

Η θέση αυτή της κυβέρνησης της Σκοτίας στο θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων έχει και σημαντικό συμβολικό αντίκρισμα καθώς ο λόρδος Έλγιν είχε την καταγωγή του από περιοχή της Σκοτίας
Keywords
Τυχαία Θέματα