Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις στην Χ.Κ. Τεγόπουλος

13:07 8/1/2010 - Πηγή: ΣΚΑΙ
Σε 10,14% ανήλθε το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Χ.Κ. Τεγόπουλος, μετά από αγορά μετοχών στις 7/01/2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα