ΤτΕ: Εντός στόχου oι τράπεζες για την μείωση των «κόκκινων» δανείων

15:52 30/11/2016 - Πηγή: ΕΡΤ

Οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) λίγο περισσότερο σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στο τέλος του 3ου τριμήνου αλλά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ήταν ελαφρώς αυξημένα έναντι του στόχου αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) στην πρώτη Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Ειδικότερα, τα ΜΕΑ

διαμορφώθηκαν σε 106 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, μειωμένα κατά 1% σε σχέση με το ποσό-στόχο των 106,9 δισ. Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώνεται σε 51% την 30η Σεπτεμβρίου που είναι ο στόχος που είχε τεθεί για την ίδια περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, τα ΜΕΔ ανήλθαν σε 79,3 δισ. ευρώ από 78,1 δισ. που ήταν ο στόχος.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά ΜΕΑ των ελληνικών τραπεζών είχαν ανέλθει στα 108,4 δισ. ευρώ ή το 45,1% των συνολικών ανοιγμάτων στο τέλος Ιουνίου του 2016 έναντι 14,5 δισ. ευρώ ή 5,55 επι των συνολικών ανοιγμάτων όταν εισήλθαν στην κρίση το 2008.

Πιο αναλυτικά, η ΤτΕ αναφέρει σχετικά:

Οι τράπεζες έθεσαν ως στόχο τη μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνοντας το αναμενόμενο υπόλοιπο των ΜΕΑ στα 66,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019.

Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και μεταβιβάσεις δανείων, προσθέτει η έκθεση.

Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων MEA εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων MEA, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2019 ο δείκτης ΜΕΑ θα υποχωρήσει σε 34%.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 29% του υπολοίπου των ΜΕΑ του Ιουνίου 2016 θα επανέλθει σε κατάσταση τακτικής εξυπηρέτησης, κυρίως μέσω επιτυχών ρυθμίσεων. Εντούτοις, η εν λόγω μείωση αντισταθμίζεται από τις συνεχείς ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ανοιγμάτων που αθετούν εκ νέου (συνολικά 28% του υπολοίπου των ΜΕΑ του Ιουνίου 2016).

Επιπρόσθετα, οι εισπράξεις και οι ρευστοποιήσεις που σχετίζονται με ΜΕΑ θα συμβάλουν κατά 16% στη μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ, ενώ οι μεταβιβάσεις ΜΕΑ και οι διαγραφές κατά 7% και 14% αντίστοιχα, διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση του υπολοίπου ΜΕΑ κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019, τονίζει η ΤτΕ.

Κατά την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (ΜΕΔ) αναμένεται να μειωθούν κατά 49%, από 78,3 δισ. τον Ιούνιο του 2016 σε 40,2 δισ. το 2019. Ο σχετικός δείκτης ΜΕΔ αναμένεται να μειωθεί από 37% σε 20% για την ίδια χρονική περίοδο.

Keywords
Τυχαία Θέματα