Και οι τρίτεκνες οικογένειες στις ειδικές ...

12:29 19/6/2009 - Πηγή: ΕΡΤ
Στις ειδικές κατηγορίες δανειοληπτών, στις οποίες χορηγούνται στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκότερους ορούς -με επιτόκιο 4%- για την απόκτηση πρώτης και κατά περίπτωση δεύτερης κατοικίας, εντάσσονται και οι τρίτωνες οικογένειες, όπως και οι πολύτεκνες. Το Υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε εισήγηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξομοίωση των τριεθνών οικογενειών με τις πολύτεκνες, όσον αφόρα στη χορήγηση στεγαστικών δανείων από το συγκεκριμένο ίδρυμα.
Keywords
Τυχαία Θέματα