Ευρωπαϊκές αρχές για την ενίσχυση και αναδιάρθρωση ...

20:29 23/7/2009 - Πηγή: ΕΡΤ

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το καθεστώς των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης προς τις τράπεζες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία υιοθέτησε σήμερα στις Βρυξέλλες τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη προς τις τράπεζες Σύμφωνα, με την ΕΕ, οι τράπεζες στις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις πρέπει να καθίστανται βιώσιμες μακροπρόθεσμα χωρίς περαιτέρω κρατική στήριξη, πρέπει να επωμίζονται ένα εύλογο μέρος του κόστους αναδιάρθρωσης, ενώ πρέπει να ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Keywords
Τυχαία Θέματα