Σύνδεσμος “Ήλιος”: πρόβλημα αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους προς τους επενδυτές στα Φ/Β

Τις θέσεις και τους στόχους του νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Συνδέσμου Μελετητών-Εγκαταστατών Οικιακών Φωτοβολταϊκών “Ήλιος” ανάπτυξε ο πρόεδρος του φορέα, Μάριος Δράμαλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ενεργειακό περιοδικό. Τα σημαντικότερα σημεία των θέσεων που ανέπτυξε ο κ. Δράμαλης αφορούν: -Στρατηγικοί στόχοι του συνδέσμου α) Η αναστολή των αποφάσεων νέας τιμολογιακής πολιτικής του Υφυπουργού

More...

Keywords
Τυχαία Θέματα