Κομισιόν: Συστάσεις στην Ελλάδα για την καθυστέρηση στις πληρωμές Δημοσίου

18:43 17/5/2017 - Πηγή: Aixmi

Με νέα συστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις ελληνικές Αρχές να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές του Δημοσίου στις εμπορικές συναλλαγές.

Πρόκειται για συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή προς τις ελληνικές Αρχές, στην οποία η Επιτροπή αναφέρει ότι παραβιάζονται οι οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (οδηγία 2000/35 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2011/7 /ΕΕ).

Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και δικαιώματα επί τόκων και αποζημιώσεων.

Keywords
Τυχαία Θέματα