Προειδοποιήσεις του ECOFIN στα κράτη-μέλη της ΕΕ: Δημιουργήστε κεφαλαιακά αποθέματα

04:18 8/9/2018 - Πηγή: Enikos

Έκκληση στα κράτη-μέλη να αρχίσουν σιγά-σιγά να δημιουργούν κεφαλαιακά αποθέματα (cash buffers) για την περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουν
Τυχαία Θέματα