Το ΑΠΘ συντονιστής Ευρωπαϊκού προγράμματος για θέματα Αειφορίας

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των Ευρωπαίων φοιτητών/τριών, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Keywords
Τυχαία Θέματα