Θέσεις εργασίας στη Καστοριά

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Αδρανών Υλικών Δήμου Καστοριάς & Αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Μονομετοχική Α.Ε. «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.», ανακοινώνει την πρ’οσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Χειριστές Φορτωτή1 ΔΕ Χειριστή TUMBER1 ΔΕ Οδηγό Φορτηγού1 ΥΕ Εργάτη Σπαστήρα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαυροχώρι-Καστοριάς Τ.Κ. 52056., απευθύνοντάς την στην Εταιρία ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.
υπόψιν κας Πουρσανίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 24670 85983 και 24670 74070). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να προμηθεύονται την ανακοίνωση από την υπηρεσία μας, όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 09:00 έως ώρα 15:30.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕπισυνάψεις: kastoria.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα