Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Εργου «Episodic Mass Loss in Massive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe (ASSESS)»

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνώνθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψεις
Keywords
Τυχαία Θέματα