Προσλήψεις γιατρών στο Γεν. Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ακρωνύμιο: ΝΕΟΒΙΟΠΡΟ με κωδικό: Τ1ΕΔΚ01404)» στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», 3ετούς διάρκειας, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση πλήρους απασχόλησης, εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Ανοσοβιολόγος, Μεταδιδάκτορας με PhD συναφές με το αντικείμενο της πρότασης.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Βιοεπιστήμονας, Πτυχιούχος Βιολογίας ή συναφών επιστημών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Κωνσταντίνο Μπαξεβάνη στο email: [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

γιατροίθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςΕπισυνάψεις: prosklisi.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα