Προσλήψεις 12 ατόμων στα ΕΛΤΑ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων [πέντε (5) ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, πέντε (5) ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης, και δύο (2) ∆Ε Οδηγών, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Εύβοιας, της Περιφερειακής

∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 17/2018, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙ∆Α, Τηλ.22210-82111. Υπέυθυνος: κ. Χονδρός ΝικόλαοςΚεντρικό Κατάστηµα Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 341 01 ΧΑΛΚΙ∆Α, Τηλ.22210-76511. Υπέυθυνος: κ. Χονδρός ΝικόλαοςΚατάστηµα Ν. Αρτάκης, ΕΘΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70, Τ.Κ. 346 00, Ν. ΑΡΤΑΚΗ, Τηλ. 22210-42116 Υπεύθυνη: κ. Τσόλκα ΜαρίναΚατάστηµα Ερέτριας, ΕΥ∆ΗΜΟΥ ΚΡΑΤΕΜΕΝΟΥΣ 50, ΤΚ 340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ, Τηλ.22290-62333 Υπεύθυνος : κ. Βιορρές ΧαράλαµποςΚατάστηµα Λ. Αιδηψού, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25, ΤΚ 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ, Τηλ.22260-22252 Υπεύθυνος : κ. Αρσενόπουλος ΘεόδωροςΚατάστηµα Βασιλικού, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 46, ΤΚ 340 02 ΒΑΣΙΛΙΚΟ, Τηλ.22210-53909 Υπεύθυνη : κ. Σιγανού ΠολυξένηΚατάστηµα Αλιβερίου, Ν. ΒΡΑΚΑ 8, ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ, Τηλ.22230-22209 Υπεύθυνη : κ. Καράπα Αγγελική

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕΛΤΑΕπισυνάψεις: prokiryxi.pdf aitisi.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα