Πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών

Διάθεση πιστώσεων της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018- 2019» (ΟΠΣ 5031892)

Με τo αριθ. πρωτ. 4604/02-10-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προβλέπονται νέες πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση 2014-2020». Η Υπηρεσία μας διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

ΕΕΠΠροσλήψεις αναπληρωτώνσχολικοί νοσηλευτέςπιστώσεις αναπληρωτώνΕπισυνάψεις: 2.pde_exeidikeymeni_tomeako_10-10.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα
Πιστώσεις, ΕΕΠ, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,pistoseis, eep, pe25-scholikon nosilefton