ΠΔΕ Πελοποννήσου: Ανακοίνωση προσλήψεων αναπληρωτών ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΕΒΠ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Φ25α/154218/Δ4/18-09-2018 υπουργική απόφαση, την αριθ. 19/02-10-2018 Πράξη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου, και τις με αριθ. πρωτ. 7790/13-08-2018 (ΑΔΑ:6ΩΜΓ4653ΠΣ-ΑΣΘ) και 7524/26-07-2018 (ΑΔΑ:72ΓΙ4653ΠΣ-6ΩΩ) Αποφάσεις Κύρωσης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ01 για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και των πινάκων «Απορριπτέων» οι οποίοι έχουν αναρτηθεί

στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, ανακοινώνει:

Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ (01) προσωρινού/ής αναπληρωτή/τριας κλάδου ΔΕ01 - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ερμιονίδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031883, ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, 8 ΚΑΙ 9, ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) προσωρινών αναπληρωτών/τριών κλάδου ΠΕ23–Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020»

Τα παρακάτω ΚΕΝΑ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω προσλήψεις

1ο ΕΠΑΛ Άργους

1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου

1ο ΕΠΑΛ Τρίπολης

1ο ΕΠΑΛ Άστρους

3ο ΕΠΑΛ Τρίπολης

1ο ΕΠΑΛ Κορίνθου

1ο ΕΠΑΛ Κιάτου

1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου

1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης

1ο ΕΠΑΛ Βοιών

ΕΠΑΛ Γυθείου

1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας

4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Επισημαίνεται ότι οι αναπληρωτές/τριες που θα τοποθετηθούν στα ανωτέρω ΕΠΑΛ θα διατεθούν και στις σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ) που καθορίζονται με την αριθ. Φ25α/154218/Δ4/ 18-09-2018 (ΦΕΚ 4180/τ. Β΄/21-09-2018) υπουργική απόφαση και

Κ Α Λ Ε Ι

τους υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των παρακάτω κλάδων έχουν σειρά:

ΠΕ23-Ψυχολόγων: Οι εναπομείναντες στον επικουρικό πίνακα σε θέση 1-32

και αυτοί που στον ίδιο πίνακα έχουν σειρά από 33 έως και 48

ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Οι εναπομείναντες στον πίνακα σε θέση 1-77 με

προτίμηση το νομό Αργολίδας και αυτοί που

έχουν σειρά από 78 έως και 81

να συμπληρώσουν τις επισυναπτόμενες υπεύθυνη δήλωση και Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στα ανωτέρω λειτουργικά κενά από Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00 .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης πρέπει να συμπεριλάβετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλα τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση. Εάν, για παράδειγμα, στην αρχική σας Αίτηση (ή στην τροποποιημένη για όσους είχαν προβεί σε αλλαγή προτιμήσεων στις προβλεπόμενες προθεσμίες) είχατε δηλώσει όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, τότε θα πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης να συμπληρώσετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλες τις σχολικές μονάδες που δίνονται ως λειτουργικά κενά.

Σε περίπτωση που παραλείψετε κάποια επιλογή αλλά με βάση τη σειρά σας στον πίνακα πρέπει να τοποθετηθείτε εκεί, τότε η πρόσληψη και τοποθέτησή σας θα γίνει στο κενό αυτό ανεξάρτητα αν το έχετε συμπεριλάβει ή όχι στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης (δηλαδή πρέπει να εξαντλούνται όλα τα κενά του κάθε νομού που έχετε δηλώσει και στη συνέχεια να προχωράτε στα κενά της επόμενης προτίμησης).

Εάν στην αρχική ή τροποποιητική σας αίτηση δεν είχατε δηλώσει κάποιο νομό, τότε δεν έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε κενά του νομού αυτού στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης.

Η σειρά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας αίτηση είναι δεσμευτική.

Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης δήλωσης τοποθέτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί α) μέσω email στο [email protected] με σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές ή β) μέσω φαξ στο 2710230118. Για τα αρχεία που θα παραλάβουμε μέσω email, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, ενώ για αυτά που θα αποστέλλονται μέσω fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την παραλαβή τους τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2710230111.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ανωτέρω είναι 04 Οκτωβρίου 2018. Εάν δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα, τότε η τοποθέτησή σας θα γίνει σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών που δηλώσατε στην αρχική ή τροποποιητική σας αίτηση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των Αιτήσεων-Δηλώσεων Τοποθέτησης, θα αναρτηθούν ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εάν το όνομά σας δε βρίσκεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σημαίνει ότι τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε επιλέξει στην αρχική ή τροποποιητική σας αίτηση καλύφθηκαν από υποψήφιους που βρίσκονταν σε ανώτερη θέση από εσάς στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-Ε.Β.Π. και δεν προσλαμβάνεστε στη φάση αυτή, αλλά υπάρχει πιθανότητα, αν δοθούν επιπλέον πιστώσεις, να προσληφθείτε σε επόμενη φάση. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 9 της εγκυκλίου 56267/Ε4/05-04-2018 (ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ), πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα για να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου των ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Για τη λίστα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωσή μας.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση τοποθέτησης δε συνεπάγεται αυτόματα την πρόσληψή σας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΤΟΝΤΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΠ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ ΠελοποννήσουαναπληρωτέςΕΕΠΕΒΠσχολικοί ψυχολόγοιΕπισυνάψεις: eu_ny_ooz_19.doc eu_ny_oiz_13.doc zoo_ny_28.doc
Keywords
Τυχαία Θέματα