ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας: Απόσπαση και Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΔΕ σε θέση Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

Απόσπαση και Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε θέση Υπευθύνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Δ/νση ΔΕ Αχαΐας)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000)

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της περ. β, της παρ. 5, του

άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) όπως η περίπτωση α’ τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/21-6-2006)

3. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010), όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

ΠΔΕ δυτ. ΕλλάδαςΚΕΠΛΗΝΕΤτοποθέτηση εκπαιδευτικώνΕπισυνάψεις: 7thld4653ps-th51.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα