Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ

Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 164573/03-10-2017 έγγραφο Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/21-09-2017 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018. Οδηγίες

διδασκαλίας ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ/Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επισημάνσεις

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου, ενώ αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών/τριών. Έχει ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών/τριών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεθοδολογικά στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, στην επίλυση εικαστικών προβλημάτων και στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, της μέτρησης και της μεθοδικής παρατήρησης. Επίσης οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αναπτύξουν την προσωπική τους γραφή και να δημιουργήσουν ένα φάκελο με τα έργα τους. Η διδακτική του Ελεύθερου σχεδίου, απαιτεί ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Διδακτικές ενότητες με στόχο τη σχεδιαστική απόδοση

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

οδηγίεςοδηγίες διδασκαλίαςΕλεύθερο Σχέδιογραμμικό σχέδιοοδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτωνΕπισυνάψεις: 177335_odigies_eleythero_grammiko_shedio_g_gel_2017_18_v4_signed.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα