ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;} ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών «Κοινοποίηση της αρ.1470/22-12-2008 Ατομικής Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ» Διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, το ανωτέρω έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και την αρ. 1470/22-12-2008 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά μεαναρρωτικές άδειες αναπληρωτών
και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 69545/Δ2/20 -6-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ.1470/22-12-2008 Ατομικής Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ» Σας αποστέλλουμε την αρ. 1470/22-12-2008 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, η οποία έγινε δεκτή από την κ. Υπουργό Παιδείας, προς ενημέρωσή σας. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ β) Αρ. 1470/22-12-2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
Keywords
Τυχαία Θέματα