Ενημέρωση για εκπρόθεσμους αναπληρωτές

Η πρωτοβουλία εκπρόθεσμων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προτείνει στους συναδέλφους να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ: https://mydocs.minedu.gov.gr για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών του σχολικού έτους 2017-2018 και να λάβουν ηλεκτρονικά πρωτόκολλο ότι την κατέθεσαν (η ταυτοποίησή του χρήστη γίνεται

μέσω του TaxisNet, οπότε είναι απαραίτητο το αντίστοιχο όνομα χρήστη και ο κωδικός που του έχουν χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).

Το νόημα αυτής της κίνησης έχει διπλή σημασία:

α) Να αντιληφθούν στο Υπουργείο Παιδείας ότι πρόκειται για εκατοντάδες αναπληρωτές, (ήδη τετρακόσιοι και πλέον πανελλαδικά).

β) ότι, τουλάχιστον για τους αναπληρωτές που ήδη εργάζονται και έχουν σε ισχύ σύμβαση ορισμένου χρόνου με το Υπουργείο Παιδείας, θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθείται για όλα τα άλλα ζητήματα πάντα: να έρθει η εγκύκλιος στα σχολεία και να ενημερωθούμε ενυπόγραφα.

Καλή δύναμη σε όλους μας!

[email protected]

αναπληρωτέςεκπρόθεσμοι αναπληρωτέςΠρωτοβουλία εκπρόθεσμων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Keywords
Τυχαία Θέματα