ΕΦΚΑ: Δικαιολογητικά και αιτήσεις για συντάξεις γήρατος/αναπηρίας - Εισαγωγικοί φάκελοι για τις παθήσεις

Εντυπα για τον ΕΦΚΑ

Έντυπα αιτήσεων και δικαιολογητικά σε μορφή PDF και DOC

Πατήστε τις λέξεις pdf και doc για να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα και να τα κατεβάσετε για προσωπική χρήση.

Ονομασία εντύπουΜορφήΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ PDF 20.1.α. Ε.Φ.Π.Α. - ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ PDF
20.1.β. Ε.Φ.Π.Α. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ PDF 20.1.γ. Ε.Φ.Π.Α. - ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ PDF 20.1.δ. Ε.Φ.Π.Α. - ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN PDF 20.1.ε. Ε.Φ.Π.Α. - ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ PDF 20.1.στ. Ε.Φ.Π.Α. - ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ PDF 20.1.ζ. Ε.Φ.Π.Α. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ PDF 20.1.η. Ε.Φ.Π.Α. - ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ-ΠΟΛΥΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ PDF 20.1.θ. Ε.Φ.Π.Α. - ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ PDF 20.1.ι. Ε.Φ.Π.Α. - ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ PDF 20.1.κ. Ε.Φ.Π.Α. - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ PDF 20.1.λ. Ε.Φ.Π.Α. - ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ PDF 20.1.μ. Ε.Φ.Π.Α. - ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ PDF 20.2. Ε.Φ.Π.Α. - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι PDF 20.3. Ε.Φ.Π.Α. - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ PDF 20.4. Ε.Φ.Π.Α. - ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ PDF 20.5. Ε.Φ.Π.Α. - ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ PDF 20.6. Ε.Φ.Π.Α. - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ PDF 20.7. Ε.Φ.Π.Α. - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PDF 20.8. Ε.Φ.Π.Α. - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PDF 20.9. Ε.Φ.Π.Α. - ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ PDF 20.10. Ε.Φ.Π.Α. - ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ PDF 20.11. Ε.Φ.Π.Α. - ΑΥΤΙΣΜΟΣ PDF 20.12. Ε.Φ.Π.Α. - ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ PDF 20.13. Ε.Φ.Π.Α. - ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ PDF ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΓΗΡΑΤΟΣ)DOCPDFΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCPDFΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥDOCPDFΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣDOCPDF ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ TANDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ TANDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ TANDOCPDFΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΚΑ PDFΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΝ PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΑΥDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΣΑΥDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΑΥDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΣΜΕΔΕDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Α (τ. ΤΣΠΕΑΘ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Β (τ. ΤΑΥΣΙΤ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΑΙΣΥΤ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΑΙΣΥΤ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΑΙΣΥΤ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Γ (τ.ΤΑΤΤΑ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΑΤΤΑ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Δ (τ. ΤΣΕΥΠ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΣΕΥΠ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΣΕΥΠ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (τ. ΤΣΕΥΠ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Ε (τ. ΤΣΕΥΠΘ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠΘ)DOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜS5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΠΔΔ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΠΔΔDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΠΔΔDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ)S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΑΠΙΛΤ)S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΕΑΠΓΣΟDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΕΑΠΓΣΟDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ)S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ)S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΣΠ-ΗΣΑΠDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΣΠ-ΗΣΑΠDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ.ΟΑΠ-ΔΕΗ)S5 (ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΑΠΟΤΕDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑΠΟΤΕDOCXPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΤΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ NATDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ NATDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥDOCPDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΓΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΓΑDOCPDFΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ PDFΑίτηση Ανατροφής Τέκνων PDFΟδηγίες για αίτηση ανατροφής τέκνων PDFΥπεύθυνη Δήλωση Ανατροφής Τέκνων PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΟΓΑDOCPDFΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΓΗΡΑΤΟΣ PDFΑίτηση Ανατροφής Τέκνων PDFΟδηγίες για αίτηση ανατροφής τέκνων PDFΥπεύθυνη Δήλωση Ανατροφής Τέκνων PDFΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΓΑDOCPDFΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΓΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ PDFΑίτηση Ανατροφής Τέκνων PDFΟδηγίες για αίτηση ανατροφής τέκνων PDFΥπεύθυνη Δήλωση Ανατροφής Τέκνων PDF

Περισσότερα ΕΔΩ

ΕΦΚΑέγγραφαδικαιολογητικά
Keywords
Τυχαία Θέματα
ΕΦΚΑ, Δικαιολογητικά, - Εισαγωγικοί,efka, dikaiologitika, - eisagogikoi