366 θέσεις Κοινωφελούς Εποχικού Προσωπικού σε 15 Συμπράττοντες Φορείς της " ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ "

366 θέσεις Κοινωφελούς Εποχικού Προσωπικού σε 15 Συμπράττοντες Φορείς της \" ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ \" Καταληκτική ημερομηνία: 20/04/2012Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/04/2012-20/04/2012Τηλέφωνο: 28310 55095

Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη 366 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ρεθύμνου. Τα εν λόγω

άτομα θα απασχοληθούν στους παρακάτω συμπράττοντες φορείς:

-Δήμος Ρεθύμνου
-Δήμος Αγίου Βασιλείου
-Δήμος Ανωγείων
-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
-Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου
-Δήμος Μυλοποτάμου
-Σώμα Ελλήνων Προσκόπων- Περιφερειακή Εφορεία Ρεθύμνου
-Αμάρι Α.Ε.-Ο.Τ.Α.
-Επιμελητήριο Ρεθύμνου
-Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ)
-Δήμος Αμαρίου
-Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης-ΚΕΔΗΡ
-ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου ΑΕ
-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου
-Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Αναλυτική ενημέρωση στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος: Προκήρυξη ΣΥΜΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ
Keywords
Αναζητήσεις
προκυρηξη δευαρ ρεθυμνου
Τυχαία Θέματα