10 προσλήψεις στην ΚΘ ΕΠΚΑ στη Φλώρινα

Tweet

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤ’ΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ+ΑΣ Α.Ε».

Keywords
Τυχαία Θέματα