Πρόλαβαν

Αλήθεια, δεν είχαν αρκετό χρόνο για να φαρμακωθούν οι αθλητές των Μεσογειακών μετά τους εν Ελλάδι αιφνιδιαστικούς ελέγχους και πριν από τους Αγώνες;
Τυχαία Θέματα