Περί μείζονος...

Για μια χώρα καθημαγμένη, στην οποία ποικιλώνυμες εξουσίες -με κυρίαρχη την κεντρική- έχουν δημιουργήσει ένα κράτος διεφθαρμένο, κυνικό, δυσλειτουργικό και δυναστικό για την πλειονότητα, ορισμένες αποφάσεις της νέας κυβερνήσεως φαντάζουν σαν μάννα εξ ουρανού και δικαίως επιδοκιμάζονται.
Keywords
Τυχαία Θέματα