Παράταση για τις άδειες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία έκδοσης προκήρυξης, με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών.
Τυχαία Θέματα