Οικονομική στήριξη Ε.Ε. στη Σερβία για οδικό άξονα

Επιπλέον χρηματική στήριξη ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ θα διαθέσει με τη μορφή δανείου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τον Πανευρωπαϊκό Άξονα 10 που διατρέχει τη Σερβία.
Keywords
Τυχαία Θέματα