Μέτρον άριστον

Πλούσια τα ελέη στο έντυπο τραπέζι του Σαββατοκύριακου.
Τυχαία Θέματα