Επιτροπή Ανταγωνισμού: Υπό όρους η σύσταση κοινής εταρείας από Χαλυβουργική-ΔΕΗ

Όρους έθεσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην δημιουργία λειτουργικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης μεταξύ της ΔΕΗ και της Χαλυβουργική για τη δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Keywords
Τυχαία Θέματα