Διαβεβαιώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τις άγονες γραμμές

Για την τήρηση κανόνων απόλυτης διαφάνειας, στον επικείμενο διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές, δεσμεύεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα