ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την Προκήρυξη 2Ε/2007

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οποίες προκηρύχθηκαν στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» [κωδικός θέσης:10006].
Keywords
Τυχαία Θέματα