ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 11/2008

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 11/2008 (ΦΕΚ 689/29.12.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού, τεσσάρων (4) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και τριών (3) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
Keywords
Τυχαία Θέματα