ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 9 θέσεις στο ΥΠΟΙΟ και 4 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση εννέα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών [κωδικοί θέσεων:10002 και 10003] και τεσσάρων θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [κωδικοί θέσεων:10009 και10010].
Keywords
Τυχαία Θέματα