Σύγκρουση φορτηγών πλοίων

Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Τυχαία Θέματα