Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας

Το συγκεκριμένο Συμβούλιο δεν θα ελέγχει την Αστυνομία, ούτε θα λαμβάνει γνώση απορρήτων στοιχείων.
Keywords
Τυχαία Θέματα