Δείτε τι αναφορές πρέπει να δίνει η Ελλάδα με βάση το νέο μνημόνιο

Εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές θα πρέπει να δίνει η Ελλάδα στους δανειστές με βάση το νέο μνημόνιο.
Στο προσχέδιο του MoU το οποίο έχει ημερομηνία 27 Νοεμβρίου είναι σημειωμένα με γκρι φόντο όλα όσα θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα πριν τη δόση.
Θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες
προκειμένου να αποτελέσει μέρος της έκθεσης της ΕΕ που με τη σειρά της περιμένει την διαδικασία της επαναγοράς για να κλείσει και τυπικά.

Οι αναφορές:

*Μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.
*Μηνιαία στοιχεία για τις μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου, τον αριθμό των δημοσιών υπαλλήλων και το μέσο μισθό.
*Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό. Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις μετατάξεις, για κάθε οντότητα.
*Εβδομαδιαία ενημέρωση για τα ρευστά διαθέσιμα της κυβέρνησης.
*Τριμηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (expenditure pending payment).
*Μηνιαία στοιχεία για τις ιδιωτικοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού.
*Μηνιαία στοιχεία για τις κρατικές επιχειρήσεις: Έσοδα, κόστος, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και επισφάλειες.
*Μηνιαία ανακοίνωση για τις κινήσεις στους ειδικούς λογαριασμός (special accounts).
*Μηνιαία ανακοίνωση για τις συναλλαγές μέσω λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού.
*Εβδομαδιαία έκθεση για τον ισολογισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σημείωση και εξήγηση των αλλαγών στους λογαριασμούς.
Keywords
Τυχαία Θέματα