Πρόβλεψη ΕΕ: Συρρίκνωση ΑΕΠ 4% και απασχόλησης 2,5%

09:43 2/6/2009 - Πηγή: Zougla
Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς και εκτεταμένης ύφεσης, που παρόμοιά της δεν έζησε από το τέλος της μεταπολεμικής περιόδου. Όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν υστέρηση με μεγαλύτερο ζήτημα τη συρρίκνωση των πιστώσεων και δανείων προς τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, τα περισσότερα μέτρα της ΕΕ σε κρατικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο εστιάζονται στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σχετικά με τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση στην ενωμένη Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχει έντονη συρρίκνωση της οικονομίας
κατά 4% το 2009, και αναμένεται καλυτέρευση το 2010, όπου η συρρίκνωση θα κινηθεί στο 0,1%.Η απασχόληση επίσης αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 2,5% περίπου το 2009, και κατά 1,5% επιπλέον το 2010.Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ανεργία θα υπερβεί το 10% για το 2010.Κατά την επίσημη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ -την Eurostat- η βιομηχανική παραγωγή της ΕΕ μειώθηκ
Keywords
Τυχαία Θέματα