Προσλήψεις μεσω ΑΣΕΠ

06:26 16/10/2009 - Πηγή: Zougla
Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση προκήρυξη που αφορά στην κάλυψη με σειρά προτεραιτότητας 598 θέσεων τακτικού προσωπικού. Αφορά θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα. Οι θέσεις ανά Νομαρχία, φορέα και κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009, 13:14
Keywords
Τυχαία Θέματα