Βουλγαρία: Η Ε.Ε. ενέκρινε προγράμματα αναπτυξιακής στρατηγικής ως το 2013

Η Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητα στα θέματα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής, ενημέρωσε τη βουλγαρική κυβέρνηση ότι ενέκρινε τις στρατηγικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της διοικητικής αναδιοργάνωσης στη Βουλγαρία, γι... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα