Τακτοποίηση των ημιυπαίθριων με 10% της αντικειμενικής αξίας τους

Σύμφωνα με τροπολογία του ΥΠΕΧΩΔΕ, η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων θα γίνεται με την πληρωμή του 10% επί της αντικειμενικής αξίας του, ενώ το πρόστιμο θα φτάνει το 30% επί της αντικειμενικής αξίας και 5% για κάθε χρόνο. Η τροπολογία θα κατατεθεί στη ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα