Στον αστερισμό του Σαμαράκη

Στον τόπο μας συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη «υπόδικος» με τη σημασία του τελεσίδικα καταδικασμένου, αδιαφορώντας για το τι θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη, έστω με την παραδοσιακή αργοπορία της.

Τυχαία Θέματα