Συμφωνία 250 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ με Εθνική Τράπεζα για χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σήμερα με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμφωνία ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι σχετικές συμβάσεις, οι οποίες επισφραγίζουν τη συνεργασία μεταξύ τω... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα