Σελόντα: Εναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με Interfish

Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της Interfish AE από την Σελόντα AE αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά σμβούλια αποφάσισαν όπως η συγχώνευση πραγματοποιηθεί με ισολογισμ... ...
Τυχαία Θέματα