Προκήρυξη 2.987 θέσεων σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει αποσταλεί ήδη για δημοσίευση η 7K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (2.987) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα