Περίπου 5.000 καταγγελίες πολιτών ετησίως στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων

Κάθε χρόνο δηλοποιούνται στην Υπ.Ε.Ε., αυτοπροσώπως, εγγράφως, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, περίπου 5.000 καταγγελίες πολιτών. Με ηλεκτρονικό τρόπο, μόνο το 2008, η Υπ.Ε.Ε. έλαβε 220 καταγγελίες στη διεύθυνση [email protected] και άλλες 60 σε διάφορες ηλεκτρονικ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα