Περικοπή 25 θέσεων εργασίας από PLIAS ΑΒΕΕ

Η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου για την έξοδο από την κρίση έχει προγραμματίσει να προβεί του επόμενους μήνες σε περιορισμό των θέσεων εργασίας κατά 25. Η ενέργεια αυτή εν... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα