Οριστικά αποτελέσματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2008 (ΦΕΚ 302/30.6.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 887 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς και υπηρ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα