Μέρισμα 0,08 ευρώ ανά μετοχή από την Κανάκης ΑΒΕΕ

Σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2008, σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ». Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) π... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα